HYDRAULKRAFT SVERIGE AB

DEN NYA STANDARDENLYFTHANDSKE

Då inte standardhjälpmedel finns att tillgå, tar IBC fram lösningar för hantering av tunna gods med en lyfthandske.


 SÄKRA LYFT

Varje lyftok levereras med CE-märkning, dokumentation och provlyfts – allt för att garantera en säker produkt. Våra ledord är ergonomi, säkerhet och innovativa lyftlösningar. Våra konstruktörer använder den senaste CAD-teknologin och ritar allt i 3D. Vi verifierar beräkningar med FEM-analys. Utrustningen tillverkas enligt gällande standard för lyftredskap.