HYDRAULKRAFT SVERIGE AB

DEN NYA STANDARDENSPECIALOK

För att undvika byte mellan olika standardok tar IBC fram skräddarsydda lösningar för rationell hantering av laster med olika kopplingspunkter.

SÄKRA LYFT

Varje lyftverktyg levereras med CE-märkning, dokumentation och provlyfts – allt för att garantera en säker produkt. Våra ledord är ergonomi, säkerhet och innovativa lyftlösningar. Våra konstruktörer använder den senaste CAD-teknologin och ritar allt i 3D. Vi verifierar beräkningar med FEM-analys. Utrustningen tillverkas enligt gällande standard för lyftredskap.